Mission
- KimFashion.

1. Recognized as a leading supplier of high-end fashion uniforms.

2. 99% mang đến cho Khách Hàng sự thỏa mãn.

3. Have 1000 Customers loyal to provide continuous development KimFashion bring investment environment here is fair to the working environment of more 100 permanent employees.

4. Cam kết việc kinh doanh trung thực có trách nhiệm phù hợp với môi trường và được chính phủ Việt Nam công nhận.