1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao6 Sao7 Sao8 Sao9 Sao10 Sao (No Ratings Yet)
Loading...

Triết Lý
Hành Động.

1. Không nói lý do chỉ nói kết quả.

2. Mỗi ngày làm việc là 1 ngày tạo ra kết quả đẹp.

3. Không tranh luận chỉ nói giải pháp.

4. Không thể hiện cá nhân chỉ nói cống hiến.

5. Không tham ô được tuyên dương.

Chia Sẻ: